CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.
A. Brešćenskog 4
10000 Zagreb

TEL: 01/616-8565 FAX: 01/616-8578 E-mail: ctz@ctz.hr

ISPITIVANJA

Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Ispitivanje funkcionalnosti ventilacije

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijsjke sustave (Sl.l., br. 38/89, N.N., br. 53/91, 69/97) nudimo ispitivanja ispravnosti venitlacijskih i klimatizacijskih sustava.

Ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika)

Ispitivanja sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinama

CTZ nudi obvezna ispitivanja prema čl. 33. Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08, 33/10). Tehnički propis definira održavanje sustava kao redovite preglede sustava u vremenskim razmacima i na način određen projektom građevine ili zakonskim propisima, izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije te izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine i ovim propisom, odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Ispitivanje električnih instalacija (Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira i mjerenje otpora izolacije električne instalacije)

Ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para