CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.

TEL: 01/616-8565
FAX: 01/616-8578
E-mail: ctz@ctz.hr

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 13.09.2012

Važne izmjene u odnosu na Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Službeni list«, br. 53/88 i »Narodne novine« br. 53/91 i 05/02)
Više

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne novine« br. 87/08 i 33/10) 13.09.2012

Važne izmjene u odnosu na Tehnički propis o gromobranima (»Službeni list« br. 13/68)
Više