CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.
A. Brešćenskog 4
10000 Zagreb

TEL: 01/616-8565 FAX: 01/616-8578 E-mail: ctz@ctz.hr

O nama

Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o. je tvrtka osnovana 1997. godine. U okviru svojih djelatnosti bavi se poslovima zaštite na radu i zaštite od požara, projektiranjem i obrazovanjem. Većina zaposlenika ima izbor u nastavno zvanje te su ujedno i predavači na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu.

Djelatnici tvrtke su samostalni u radu, a poslove obavljaju sukladno struci i dokazanoj stručnosti. Stalno zaposleni stručnjaci su:

  • Damir Bašić, dipl. ing. elektrotehnike
  • prof. dr. sc. Mirjana Fudurić Jelača, dipl. ing. kemijske tehnologije
  • mr. sig. Stanislav Topić, dipl. ing. sigurnosti, ing. strojarstva
  • Sanja Grahovar, dipl. ing.
  • Robert Lechpammer, dipl. ing. strojarstva
  • Gordan Alfirev, dipl. ing. elektrotehnike
  • Vinko Bareta, dipl. ing. strojarstva
  • Erna Žiger, dipl. ing. sigurnosti
  • Irina Kacian Ivetić, dipl. ing. graf. tehnologije, struč. spec. ing. sec.
  • Hrvoje Bašić, dipl. ing. elektrotehnike

Svi djelatnici posjeduju potvrdu o polaganju stručnog ispita iz područja zaštite na radu ili zaštite od požara, imaju položen pedagoški minimum ili posjeduju potrebna andragoška znanja za obrazovanje odraslih. Također, neki su zaposlenici položili državni ispit za voditelja tima za izradu procjene ugroženosti od požara, ispit za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i stručni ispit iz područja građenja. U skladu s time tvrtka je u mogućnosti ponuditi tržištu i obavljanje poslova za Koordinatora I i Koordinatora II.

MISIJA

Naša misija je naše nastojanje da vam pomognemo u očuvanju zdravlja i sigurnosti vas i vaših zaposlenika u provođenju zakona i propisa.

VIZIJA

Naša vizija jest uspješna zajednička suradnja na područjima sigurnosti, zaštite života i zdravlja vaših djelatnika, kao i vaši poslovni uspjesi.