CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.
A. Brešćenskog 4
10000 Zagreb

TEL: 01/616-8565 FAX: 01/616-8578 E-mail: ctz@ctz.hr

ZAŠTITA NA RADU

Izrada Sustava, plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Izrada Procjene rizika

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu

Ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu

Ispitivanja

Izrada Elaborata znakova sigurnosti